TEKNOLUX AQUA 1728-35

Emalia UV na bazie wody

  • Emalia
  • Produkt wodorozcieńczalny

Emalia na bazie wody, utwardzana promieniami UV.

Pokrywanie zagruntowanej powierzchni drewna sosnowego, świerkowego, MDF, HDF oraz płyt wiórowych do stosowania wewnętrznego.

Szybkie schnięcie oraz utwardzanie UV po odparowaniu wody. Po utwardzeniu promieniami UV emalia jest wytrzymała – tak ja tradycyjne produkty katalizowane kwasem.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Zalecana grubość powłoki 75-125 g/m²
Czas utwardzania 20 (temperatura metalu)
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Preparat TEKNOCLEAN 1949 lub woda.