TEKNOLUX AQUA 1429-33

Wypełniacz UV

  • Szpachlówka

Wodorozcieńczalny wypełniacz UV.

Wypełnianie por drewna dębu i jesionu.

Szybkie schnięcie oraz utwardzanie UV po odparowaniu wody. Dobrze przygotowuje podłoże do aplikacji kolejnych warstw.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Zalecana grubość powłoki 100-150 g mokrej lakieru na m².
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Do mycia narzędzi stosować wodę lub środek TEKNOCLEAN 1949 do lakierów wodnych.