TEKNOLAC COMBI 50-30 (TEKNOLAC 50-30)

Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 580 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 530 g/l
Połysk Półpołysk