TEKNOL 1888

  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 23 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 270 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 3 g/l