TEKNOFLOOR

Farba do posadzek

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt rozpuszczalnikowy

TEKNOFLOOR jest rozpuszczalnikową, uretanowo-alkidową farbą, przeznaczoną do malowania posadzek wewnątrz. Daje połyskliwą i łatwą do utrzymania w czystości powłokę.

Odpowiedni do malowania nowych i pokrytych uprzednio farbami alkilowymi posadzek betonowych i drewnianych, szczególnie polecany do nakładania na powierzchnie użytkowane codziennie. Posadzki narażone na ścieranie, a także silne działanie wody i chemikaliów zaleca się pokrywać farbą do betonu TEKNOFLOOR 2K.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Inne dokumenty produktowe

Karty koloru produktów

Nakładanie

NIEMALOWANE POSADZKI BETONOWE: Beton powinien mieć co najmniej 4 tygodnie i być dobrze utwardzony, wilgoć musi być związana, a powierzchnia sucha. Dopuszczalna maksymalna wilgotność względna betonu wynosi 97 % lub 4 % wagowo. Usunąć z powierzchni mleczko cementowe wytrawiając przy pomocy środka BETONI-PEITTAUSLIUOS. Pozwolić powierzchni wyschnąć. Kruche i zapylone powierzchnie trzeba zawsze spiaskować. Usunąć olej i tłuszcze za pomocą rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621. Zeszczotkować podłogę lub odpylić odkurzaczem. Zagruntować powierzchnię farbą rozcieńczoną 20% dodatkiem TEKNOSOLV 1621, a następnie pokryć jedną warstwą nierozcieńczonej farby. NIEMALOWANE POSADZKI DREWNIANE: Oczyścić powierzchnię z tłuszczu, kurzu i zabrudzeń. Wypełnić wgniecenia i pęknięcia szpachlówką SILORA A. Zagruntować farbą rozcieńczoną 10% TEKNOSOLV 1621, a następnie pokryć jedną warstwą nierozcieńczonej farby. POSADZKI UPRZEDNIO MALOWANE: zdrapać lub spiaskować odpadającą, łuszczącą się farbę. Zmatowić stare powłoki poprzez piaskowanie. Oczyścić powierzchnię z tłuszczu, kurzu i zabrudzeń. Zaprawki wykonywać rozcieńczoną farbą, następnie pokryć warstwą farby nierozcieńczonej. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem lub wałkiem lub przy pomocy natrysku hydrodynamicznego. Do natrysku hydrodynamicznego zastosować dyszę o średnicy: 0,013-0,017’’.

Warunki podczas nakładania

Malowana powierzchnia powinna być sucha. Podczas aplikacji i schnięcia temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i samej farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Konserwacja

Pokryta powierzchnia osiąga ostateczną twardość i zmywalność w ciągu 3-4 tygodni. W tym czasie z powłoką należy obchodzić się bardzo ostrożnie i nie zmywać. Zaplamione powierzchnie mogą być myte zwilżoną szmatką bądź mopem. Używać neutralnego detergentu. Bardzo brudne powierzchnie można później oczyścić delikatnym alkalicznym uniwersalnym środkiem myjącym.
Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 500 g/l. VOC produktu: max 500 g/l.
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 godz.
Czas schnięcia - sucha do lekkiego ruchu pieszego po 10 godz.
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 1621
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 1621
Opakowania Baza 1, baza 3, kolory standardowe: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, opary i zabrudzone przedmioty należy przechowywać w miejscu ognioodpornym, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Zalecane jest również zanurzenie w wodzie.
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE