TEKNODUR MIOX 3413 INACTIVE

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 63 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 330 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 6:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7343 INACTIVE
Połysk Półpołysk