TEKNODUR COMBI 3560-70

Zawartość substancji stałych abt. 74 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1200 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 240 g/l
Czas przydatności do stosowania 15 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 3:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Połysk Połysk
System kolorowania Teknotint