TEKNODUR COMBI 3430-20

Zawartość substancji stałych abt. 58 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 880 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 380 g/l
Czas przydatności do stosowania 1 h 30 min (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 6:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Połysk Połysk