TEKNODUR 100 9-12

Zawartość substancji stałych abt. 46 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 590 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 490 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 7:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7230
Połysk Wysoki połysk