TEKNODUR 0210

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt kamuflażowy
  • Lakier bezbarwny
  • Produkt dwuskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 45 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 490 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 530 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Połysk Pełny mat