SILOKSAN GEL

  • Produkt pomocniczy
  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalny żel zawierający polisiloksan, do stosowania razem z SILOKSAN FACADE Silikonowa farba emulsyjna na powierzchniach mineralnych (metoda SILOKSAN). Oszczędza 1-3 warstwy pojedynczych podkładów, przez co zmniejsza koszty aplikacji.

Poprawa odporności powłoki na wodę poprzez zabezpieczanie przed wnikaniem kropel deszczu i chlapaniem. Pozwala na przenikanie pary wodnej ze struktury. Zmniejsza wnikanie soli do powierzchni struktury.

Przygotowanie powierzchni

Patrz etykieta lub Karta Techniczna SILOKSAN FACADE Silikonowa farba emulsyjna.

Nakładanie

Przed nałożeniem wymieszać z SILOKSAN FACADE Silikonowa farba emulsyjna w stosunku poniżej 9 l farby 1 l żelu. Mieszać np. przy pomocy wiertła przez min. 5 min. Nakładać zgodnie z instrukcją dotyczącą SILOKSAN FACADE Silikonowa farba emulsyjna. UWAGA! Gotowa mieszanina musi być wykorzystana w tym samym dniu (<18h). Po tym czasie farba może być użyta, jednak odporność powłoki na wodę będzie słabsza i zbliżona do warstwy nawierzchniowej.

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C , a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%.

Przechowywanie

Przechowywać w temp. poniżej +30 °C. NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 80 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/h): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Gęstość abt. 0,9 g/ml
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 1 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Opakowania 1 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE