KORRO SE

  • Grunt do czasowej ochrony
  • Produkt dwuskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1800 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 550 g/l
Czas przydatności do stosowania 24 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 12:7 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: KORRO SE HARDENER
Połysk Mat