INERTA PRIMER 3 A

  • Grunt

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 990 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 440 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: INERTA PRIMER 3 A HARDENER
Połysk Półmat
Czas utwardzania 3 (temperatura metalu)
Aprobaty i certyfikaty SS 185201