INERTA 51 MIOX A

  • Obróbka pośrednia
  • Grunt

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 55 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1100 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 400 g/l
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: INERTA 51 MIOX A HARDENER
Połysk Półmat
Aprobaty i certyfikaty TBY