INERTA 50 A

  • Warstwa nawierzchniowa

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 48 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 700 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 480 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 3:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: INERTA 50 A HARDENER
Połysk Połysk
Aprobaty i certyfikaty STUK-YTO-PR 210 (Finland)