INERTA 160 A

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 96 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1400 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 40 g/l
Czas przydatności do stosowania 20 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: INERTA 160 A HARDENER Blue
Połysk Połysk