HARDENER 7323-03

Utwardzacz

Utwardzacz do wodorozcieńczalnej, dwuskładnikowej nawierzchniowej farby poliuretanowej.

Do stosowania jako utwardzacz do: TEKNODUR AQUA 3393, TEKNODUR AQUA 3394 i TEKNOCOAT AQUA 1330-0X.

Nakładanie

MIESZANIE SKŁADNIKÓW: Proporcje mieszania powłoki bazy i utwardzacz znajdują się na etykiecie bazy. Bazę i utwardzacz miesza się mieszadłem mechanicznym bezpośrednio przed nałożeniem. Utwardzacz jest niepodzielny i miesza się go za jednym zamachem. Minimalny czas mieszania składników wynosi 5 minut. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Produkt może być użyty także w instalacji dwukomponentowej. Gotowa farba ma być zużyta w okresie czasu życia (pot- life), który wynosi 3 godziny. Po tym czasie mieszanina jest niezdatna do aplikacji.

Warunki podczas nakładania

Przed otwarciem i zastosowaniem utwardzacz musi mieć odpowiednią, umiarkowaną temperaturę.

Przechowywanie

Utwardzacz reaguje z wilgocią z powietrza, a zatem otwarta puszka ma być starannie zamknięte. Okres trwałości podany na etykiecie. Nie może zamarzać.

Mieszanie składników

Proporcje mieszania powłoki bazy i utwardzacz znajdują się na etykiecie bazy. Bazę i utwardzacz miesza się mieszadłem mechanicznym bezpośrednio przed nałożeniem. Utwardzacz jest niepodzielny i miesza się go za jednym zamachem.
Zawartość substancji stałych abt. 77 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 222 g/l
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Sprzęt: Czyścić przy użyciu TEKNOSOLV 6220-00 i TEKNOCLEAN 1960-00. Instalacja dla dwukomponentowego- skontaktuj się z TEKNOS lub producentem sprzętu: Czyścić po utwardzaczu przy użyciu TEKNOSOLV 6220-00 i TEKNOCLEAN 1960-00. Instalacja dla jednokomponentowego: Czyścić po mieszaninie przy użyciu TEKNOSOLV 7030-00 i TEKNOCLEAN 1950-02.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.