FUTURA AQUA 80

Farba do malowania mebli - połysk

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna, uretanowo-alkidowa farba nawierzchniowa do stałych i ruchomych mebli wewnętrznych i zewnętrznych. Wykończenie: połysk.

Malowanie powierzchni wewnętrznych: FUTURA AQUA 80 nadaje się do zagruntowanych i uprzednio malowanych farbami alkidowymi powierzchni drewnianych, metalowych i płyt konstrukcyjnych: drzwi, skrzydeł okiennych, regałów, paneli (również sufitowych), poręczy w klatkach schodowych, kanałów wentylacyjnych, grzejników i rurociągów. Malowanie powierzchni wewnętrznych: FUTURA AQUA 80 nadaje się także na tynk i szpachlówkę zagruntowaną za pomocą podkładu FUTURA AQUA 3, np. podokienniki, ściany w wybranych pomieszczeniach, np. klatkach schodowych. Malowanie powierzchni zewnętrznych: FUTURA AQUA 80 jest odpowiednia do nakładania na zagruntowane skrzydła okienne, drzwi i meble ogrodowe.

Przygotowanie powierzchni

Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu wypełniacza SILORA A.

Nakładanie

Powierzchnie drewniane, płyty pilśniowe i konstrukcyjne oraz ocynkowane powierzchnie metalowe zagruntować za pomocą podkładu FUTURA AQUA 3. Rdzewiejące powierzchnie stalowe oraz aluminiowe i miedziane zagruntować FERREX AQUA farbą antykorozyjną. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą (5-15% obj.). Nakładać w jednej lub dwóch warstwach pędzlem lakierniczym, wałkiem mohairowym, packą lub za pomocą natrysku. Przy malowaniu gładkich powierzchni np. drzwi, zeszlifować ślady pozostawione przez wałek za pomocą packi lub pędzla lakierniczego. Do nanoszenia natryskiem bezpowietrznym stosować dyszę o średnicy 0.011 - 0.013”.

Warunki podczas nakładania

Malowana powierzchnia musi być sucha. W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Przy niskiej wilgotności i/lub temp. powyżej +21°C, czas schnięcia jest krótszy. Aplikacja będzie łatwiejsza, jeśli powietrze będzie nawilżane i/lub temp. w miejscu malowania jest niższa. Dobra wentylacja podczas aplikacji skraca czas schnięcia.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 130 g/l. VOC produktu: max 130 g/l.
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Zużycie praktyczne 8 - 10 m²/l
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 godz.
Czas schnięcia - całkowicie sucha po 2-3 dniach
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Po skończonej pracy sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą z detergentem.
Kolory Baza 1 i 3, które można barwić w celu uzyskania odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych.
Opakowania 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.