EPINOX BOSMAN 54

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na wodę
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Farba epoksydowa nawierzchniowa, utwardzana poliaminoamidem, dwuskładnikowa.

Do renowacji jachtów z laminatu w celu zapobiegania zjawisku osmozy. Jako międzywarstwa w systemach malarskich epoksydowych lub epoksydowo-poliuretanowych.

Powłoka dobrze przyczepna do podłoża, twarda i elastyczna. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju roślinnego, oleju napędowego oraz niektórych węglowodorów alifatycznych. Powłoka odporna na okresowe działanie rozcieńczonych kwasów nieorganicznych i ksylenu. Powłoka pod wpływem promieniowania słonecznego może wykazywać nieznaczne kredowanie.

Przygotowanie powierzchni

Stopień przygotowania podłoża zależy od jego rodzaju i warunków eksploatacji. Ubytki w podłożu zaszpachlować przy użyciu szpachlówki epoksydowej BOSMAN 1. Powierzchnię przemyć przy użyciu wody z dodatkiem OLIVA CLEANER - powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, soli i kurzu. Podłoże stalowe i aluminiowe powinno być zagruntowane farbą ALU-STEEL PRIMER 2002 a drewniane – rozcieńczonym lakierem WOOD PRIMER 12. Powierzchnię laminatu należy zszorstkować papierem ściernym nie przekraczając 1/3 grubości żelkotu.

Nakładanie

Natrysk bezpowietrzny, pędzel. Parametry natrysku bezpowietrznego - średnica dyszy: 0,38 - 0,48 mm, ciśnienie w dyszy: 10 - 15 MPa

Warunki podczas nakładania

Minimalna temperatura podłoża +5°C oraz co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, wilgotność względna powietrza najwyżej 85%, dobra wentylacja.
Zawartość substancji stałych abt. 53 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 450 g/l
Czas przydatności do stosowania 10 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:40 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 197
Zalecana grubość powłoki Na sucho (μm) 50. Na mokro (μm) 100.
Czas schnięcia - pyłosuchość po 3 godz.
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 8 godz.
Rozcieńczalnik Nie jest wymagane. W razie konieczności (np. zgęstnienie wyrobu) użyć TEKNOSOLV 564.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564
Opakowania Baza: 0,52 l Utwardzacz: 0,21 l
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki