DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT

  • Produkt odporny na wodę
  • Produkt utwardzany niską temperaturą
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Grunt
  • Bejca do drewna
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Międzywarstwa
Zawartość substancji stałych abt. 25 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 45 g/l
Połysk Mat
Gęstość abt. 1,07 g/ml
Aprobaty i certyfikaty