DRYWOOD VERF VOOR HOUT MASTER GL

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Międzywarstwa
Zawartość substancji stałych abt. 35 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 100 g/l
Połysk Połysk
Gęstość abt. 1,1 g/ml