DRYWOOD TRITION PRIMER

  • Produkt odporny na wodę
  • Produkt utwardzany niską temperaturą
  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 35 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 100 g/l
Połysk Półpołysk
Gęstość abt. 1,1 g/ml
Aprobaty i certyfikaty