DRYWOOD TRITION FINISH BRILIANT

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt odporny na wodę
  • Produkt utwardzany niską temperaturą
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 35 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 100 g/l
Połysk Połysk
Gęstość abt. 1,1 g/ml
Aprobaty i certyfikaty