DRYWOOD POSEIDON SG

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Międzywarstwa
  • Warstwa nawierzchniowa

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 35 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 100 g/l
Połysk Półpołysk
Gęstość abt. 1,1 g/ml