DRYWOOD POSEIDON PRIMER

  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt
Zawartość substancji stałych abt. 35 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 30 g/l
Połysk Mat
Gęstość abt. 1,25 g/ml