DRYWOOD OPTISEALER FLOWCOAT TR VV

  • Produkt utwardzany niską temperaturą
  • Produkt odporny na wodę
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Uszczelniacz
Zawartość substancji stałych abt. 28 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 10 g/l
Gęstość abt. 1,03 g/ml
Aprobaty i certyfikaty Certyfikat KOMO BRL 0814 (32998),Certyfikat KOMO BRL 0817 (33135)