DRYWOOD KOPSE SEALER PREMIUM

  • Produkt odporny na wodę
  • Uszczelniacz
  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 45 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 40 g/l
Gęstość abt. 1,15 g/ml
Aprobaty i certyfikaty