AQUATOP 2600-90

Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie

  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt wodorozcieńczalny
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Mat
System kolorowania Teknocolor
Zalecana grubość powłoki 150-300 µm na mokro
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.