AQUATOP 2600-67

Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.

  • Warstwa nawierzchniowa

AQUATOP 2600-67 to przemysłowa bezbarwna warstwa nawierzchniowa na bazie wody przeznaczona dla drewna do użycia na zewnątrz np. drzwi i okna, która może być również barwiona na kolory transparentne.

AQUATOP 2600-67 zawiera dodatkowe filtry UV wydłużające okres trwałości powłok. W zależności od rodzaju drewna jego wygląd z czasem zmieni się na ciemniejszy lub jaśniejszy. Drewno sosny i świerku może żżółknąć lub stać się ciemniejsze. Drewno acetylowane, sapele i inne może wyblaknąć lub stać się jaśniejsze.

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić około 13% i nie przekraczać 15%. Wstępna obróbka jest wymagana dla podłoży drewnianych niespełniających klasy trwałości 3, EN 350:2016. Teknos oferuje szereg produktów konserwujących spełniających wymagania normy EN 599-1. Prosimy o kontakt z Teknos, celem uzyskania dalszych wskazówek. Elementy należy pokryć poprzez polewanie warstwą pośrednią, aby zapewnić całkowite zamknięcie powierzchni przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej.

Warunki podczas nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +18 °C - + 22 °C. Optymalna wilgotność względna powietrza: około 50%. Grubość powłoki: 2 x 150 µm na mokro.

Przechowywanie

Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu:sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Połysk
System kolorowania Teknocolor
Wydajność teoretyczna 3-4 m²/l
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Baza T (kolory transparentne).
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.