Zrównoważony rozwój

zrównoważony rozwój

Czym jest dla nas zrównoważony rozwój

Dla nas zrównoważony rozwój to sposób myślenia. Jest on zintegrowany z naszą strategią i modelem biznesowym i mamy nadzieję, że każdy z naszych pracowników bierze go pod uwagę w codziennej pracy. Jako firma jesteśmy bardzo zaangażowani i szczerze pragniemy mieć swój wkład w ochronę planety oraz realizację hasła „we make the world last longer".

Nasz program zrównoważonego rozwoju ma na celu stworzenie trwałej i długoterminowej wartości dla różnych interesariuszy, w tym społeczeństwa, naszych klientów, pracowników i dostawców, dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów i ochronie środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników. Jako firma rodzinna wspieramy ciągłość, która opisuje i wpływa na wszystkie nasze działania i decyzje.

Nasze obszary zrównoważonego rozwoju

Aktywne zarządzanie zrównoważonym rozwojem koncentrujemy na czterech priorytetowych obszarach:

1. Zrównoważone rozwiązania i usługi

Dla nas zrównoważone rozwiązania i usługi oznaczają nie tylko przestrzeganie przepisów i prawodawstwa, ale także rozwijanie i oferowanie konkurencyjnych produktów, technologii i usług, które zaspokajają potrzeby naszych klientów wykorzystujących mniej lub więcej zrównoważonych zasobów i materiałów.

Analizujemy cykl życia produktów i opracowujemy innowacyjne produkty, które są trwalsze i w konsekwencji zmniejszają potrzebę wcześniejszych przemalowań powierzchni. Dużo inwestujemy w badania i rozwój, a naszym celem jest opracowanie produktów bez zawartości LZO lub o niskiej zawartości LZO, a także zwiększenie wykorzystania odnawialnych i wtórnych surowców w naszych farbach i powłokach.

2. Odpowiedzialne działania i łańcuch dostaw

Staramy się być odpowiedzialną firmą w całym naszym łańcuchu wartości, od zaopatrzenia w surowce do produkcji po bezpieczne i terminowe dostawy produktów do naszych klientów.

Stale inwestujemy w nasze zakłady produkcyjne, wdrażamy działania Lean w całej firmie i szukamy innowacyjnych technologii w celu poprawy bezpieczeństwa i minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko.

Mierzymy i monitorujemy wpływ na zrównoważony rozwój poprzez nasz Kodeks Postępowania, audyty dostawców i audyty wewnętrzne, nasz Kodeks Postępowania Dostawców, zasady zamówień oraz opinie klientów i pracowników, które są regularnie przeprowadzane.

3. Rozwój ludzi

Nasze zaangażowanie i oddanie dla ludzi jest podstawą naszego sukcesu teraz i w przyszłości. Rozwijając kompetencje i umiejętności naszych pracowników, przyciągając najlepsze talenty na rynku i tworząc środowisko, w którym rozwijają się pomysły i inicjatywy, jesteśmy pewni, że możemy osiągnąć długoterminowy sukces.

Codzienne samopoczucie i zadowolenie naszych pracowników odgrywa dla nas istotną rolę i regularnie je mierzymy za pomocą naszego badania opinii pracowników (EOS).

4. Przyszłe pokolenia

Będąc firmą rodzinną, ciągłość jest dla nas bardzo ważna i wpływa na wszystkie nasze działania.

Chcemy dokonywać wyborów, które będą miały wpływ na przyszłe pokolenia i zbudować firmę, z której przyszłe pokolenia będą dumne.

Naszym celem jest wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości w społeczeństwie oraz inwestowanie w społeczności lokalne.