Anniriina Hytönen: Zrównoważony rozwój jest widoczny wszędzie

Szkolenie FEC (Further Educated with Companies): "Chemik w biogospodarce"

Anniriina Hytönen, absolwentka uniwersytetu w Helsinkach ze stopniem magistra nauk ścisłych w dziedzinie chemii analitycznej uzyskanym na początku 2016 roku, we wrześniu rozpoczęła szkolenie w programie FEC „Chemik w biogospodarce”.

Poznałam ludzi, którzy odbyli szkolenia FEC w innych dziedzinach i mieli pozytywne doświadczenia. Ucieszyłam się, gdy usłyszałam, że jest taki program szkoleniowy dla chemików. Uważam takie szkolenie i związaną z nim pracę jako dobrą drogę do pracy w interesującej firmie. Na szczęście do programu szkoleniowego przyjmowano wiele osób, które, podobnie jak ja, nie miały za sobą długiej historii pracy — absolwentom może być trudno znaleźć pierwszą pracę” — powiedziała Anniriina Hytönen.

To szkolenie pokazało Anniriinie całkowicie nową stronę biogospodarki.
Biogospodarka to bardzo szeroka koncepcja — przed programem szkolenia nie miałam jasnego obrazu, jaką rolę może w niej pełnić chemik. Okres szkolenia dał mi szerszy pogląd na to stanowisko. Szkolenie było skupione na zastosowaniu drewna, ale omawialiśmy też udoskonalanie innych surowców”.

Anniriina była w szczególności zainteresowana wykładami gościnnych prelegentów.
Dowiadywaliśmy się o rzeczach takich, jak prawo patentowe, możliwości gospodarki cyrkulacyjnej i chromatografia na skalę przemysłową. W porównaniu z nauczaniem uniwersyteckim to szkolenie było mocno nastawione na przemysł i praktyczne zastosowania. Uczestnicy kursu mieli różne doświadczenia, dlatego nasze dyskusje dawały nam nowe spojrzenie na omawiane tematy”. 

AnnariinaHytönen_R&D_Chemist_500x333.jpg 

Okres szkolenia to trampolina

Miejscem pracy Anniriiny był dział rozwoju produktów Teknos, a zadaniem badania nad rozwojem farb do wnętrz.

Normalny dzień pracy obejmował wykonywanie analiz farb, spotykanie się z dostawcami surowców i wykonywanie pracy badawczej różnego typu. W tej roli jako element szkolenia w biogospodarce miałam za zadanie opracować raport dotyczący farb do wnętrz, który był potrzebny do uzyskania dla nich etykiety ekologicznej Nordic Ecolabel, zwanej jako symbol łabędzia”.

Zrównoważony rozwój jest widoczny wszędzie — w tym w produkcji farb.
Dobra obróbka powierzchni chroni strukturę drewna przed oddziaływaniem środowiska i przedłuża jego trwałość. Ponadto dobrej jakości farba powierzchniowa jest trwała, więc wpływ jej produkcji na środowisko rozkłada się na długi okres. Zrównoważony rozwój bierze się także pod uwagę przy produkcji energii i coraz większym użyciu surowców odnawialnych”.

Anniriina jest prawie w połowie pięciomiesięcznego okresu szkolenia. Jest jeszcze dużo do zrobienia.  
Chcę nauczyć się możliwie jak najwięcej o teorii i praktyce produkcji farb. Podobała mi się praca w tej roli w firmie Teknos. Mam nadzieję, że będę ją mogła kontynuować po tym szkoleniu”.​

Po zakończeniu szkolenia Anniriina otrzymała stałą pracę jako chemik ​w dziale badawczo-rozwojowym w segmencie AC.

Tekst: Matti Laurila/Kemianteollisuus ry​