FUTURA AQUA 20

  • Slitasje resistent

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 40 % by volume
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 classification,Marine Equipment Approval (Module B),