FUTURA AQUA 3

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 40 % by volume
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 classification