TEKNOTAR 100

  • Grunning

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 65 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 980 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 340 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Comp. B: TEKNOTAR 100 HARDENER
Glans Halvmatt