TEKNOSAFE 2407-00

Brannhemmende maling

  • Grunning

TEKNOSAFE 2407-00 er en vannbasert brannhemmende maling til treoverflater både inne og ute.

Brukes som industriell grunning for å forbedre trefasaders brannmotstand ute og inne. Malingen er en del av et behandlingssystem, hvor kun bestemte topcoats er godkjente. Før bruk skal leverandøren kontaktes for å sjekke det gjeldende produkts egnethet.

De brannhemmende egenskaber er klassifisert iht. B-s 1, d0 EN 13501-1 (SBI test).

Tørrstoff ca. 44 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 700 g/l
Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad (HMS).
Tørketid – håndteringstørr 20-30 min.
Tynner Vann
Rengjøring Utstyret rengjøres med vann.