TEKNOL 1830-00

Grunning

  • Grunning

Vannbasert alkyd-akryl grunning.

Industriell grunning av høvlet og sagskåren kledning av tre og deler til prefabrikkerte trehus. Spesielt egnet for grunning av brannimpregnert tre. Fargen i seg selv har ingen brannhemmende virkning. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.

Beskytter treet frem til det behandles med topcoat på byggeplassen eller fabrikk. Overflatebehandlingen må utføres umiddelbart etter montering. Både vannbasert og løsemiddelbasert maling kan anvendes.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad (HMS).
Tonesystem Teknocolor,Teknomix
Tørketid – forsert tørking Ved forsert tørking i ovn må fargeleverandør gi de rette instruksjoner.
Rengjøring Utstyret rengjøres med vann