BIORA 7

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 38 % by volume
Glans Matt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 classification,,