HELO AQUA 80

  • Slitasje resistent
Tørrstoff ca. 32 % by volume
Glans Blank
Tonesystem Teknomix
Godkjennelser og sertifikater M1 classification,