HELO AQUA 40

  • Slitasje resistent

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 32 % by volume
Glans Halvblank
Tonesystem Teknomix
Godkjennelser og sertifikater M1 classification,