TEKNOSPRO BREPLASTA LF

Tørrstoff ca. 53 % by volume
Lagtykkelse 0 - 4 mm
Densitet abt. 1,1 g/ml
Partikkel størrelse 0,15
Godkjennelser og sertifikater M1 classification,