TEKNOSYNT COMBI 50

  • Korrosjonsbeskyttende
  • DTM (direct-to-metal)
  • Topcoat
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 50 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 750 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 400 g/l
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknomix