TEKNOPUR SEALER 100-00

Polyuretan-lak

  • Elastomer
  • 1-komponent
  • Grunning
  • Klarlakk

TEKNOPUR SEALER 100-00 er en fuktighetsherdende 1-komponent polyuretan klarlakk.

Brukes som grunning i elastomerbelegningssystemer.

Lakken er elastisk og egner seg derfor til flere forskjellige typer underlag. Produktet er løsemiddelfri.

Tørrstoff ca. 100 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1160 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 5 sec. (+23 °C)
Glans Blank
Tørketid - støvtørr etter 4 timer
Tørketid – gjennomtørr etter 10 timer
Rengjøring TEKNOSOLV 9521, TEKNOCLEAN 6481, TEKNOCLEAN 6496
Godkjennelser og sertifikater CE-merking