TEKNOPOX 8

  • Grunning

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 55 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 940 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 430 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Comp. B: TEKNOPOX 8 HARDENER
Glans Matt