TEKNOPLAST HS 150 A

  • Kjemisk resistens
  • Slitasje resistent
  • Topcoat
  • Grunning
Tørrstoff ca. 70 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1050 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 300 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Comp. B: TEKNOPLAST A HARDENER
Glans Halvblank
Godkjennelser og sertifikater ,