TEKNOL 1888

Transparent grunning

  • Grunning
  • Vanntynnet

Vannbasert, hurtigtørkende og transparent primer basert på alkyd/akryl. Produktet fremhever treets naturlige struktur.

Industriell overflatebehandling av trefasader og byggeelementer til trehus. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.

Beskytter treet frem til det påføres topcoat. Overflatebehandlingen må utføres så raskt som mulig, og senest den etterfølgende sommeren.

Tekniske datablad

Tørrstoff ca. 23 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 270 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 3 g/l
Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad (HMS).
Tynner Kan fortynnes med vann 0-10 %.
Rengjøring Utstyret rengjøres med vann.