TEKNOHEAT 1177 INACTIVE

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Varmeresistent
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 46 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 500 g/l
Glans Halvmatt