TEKNODUR MIOX 3413 INACTIVE

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 63 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 330 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 6:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7343 INACTIVE
Glans Halvblank