TEKNODUR COMBI 3430-20

Tørrstoff ca. 58 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 880 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 380 g/l
Pot life 1 h 30 min (+23 °C)
Blandingsforhold 6:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Glans Blank