TEKNODUR 295-900

  • UV-resistent
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Klarlakk
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 50 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 565 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 435 g/l
Pot life 1,5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7295
Glans Høyglans