TEKNODUR 100 9-12

Tørrstoff ca. 46 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 590 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 490 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 7:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Glans Høyglans